• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej "Sercówka"
    KRS 0000283761

Celem Stowarzyszenia jest „propagowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych oraz formowanie dojrzałych postaw duchowych, moralnych i obywatelskich”. Musimy stworzyć miejsce, w którym można znaleźć sprzyjające warunki dla rozwoju życia duchowego i społecznego. Niejednokrotnie bowiem świat, w którym żyjemy tak mocno sprzeciwia się duchowi Ewangelii, że po prostu nie wystarcza sił, żeby wytrwać przy Chrystusie. Pomyśleliśmy, że skoro rzucamy w serca młodych ludzi ziarno Słowa Bożego, jesteśmy także odpowiedzialni za jego wzrost. W ten sposób pojawiła się pierwsza myśl o założeniu domu.

Działalność Stowarzyszenia "Sercówka" w chwili obecnej koncentruje się na prowadzeniu Domu Formacyjnego znajdującego się w miejscowości Wierzchy:
-który jest bazą spotkań modlitewnych Stowarzyszenia (istnieje możliwość przeprowadzenia rekolekcji ze swoją grupą modlitewną w domu oraz indywidualnego skupienia - w domu jest kaplica);
-jest miejscem, w którym w każdej chwili można skorzystać z Sakramentu Spowiedzi Świętej;
-w którym można skorzystać z poradnictwa duchowego;
-w którym można uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych;
-do którego można po prostu przyjechać i odpocząć od miejskiego zgiełku.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z inicjatywami naszego Stowarzyszenia!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.