• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku
    KRS 0000283828

Naszym celem jest upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych wśród osób starszych. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych. Rozszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz ich środowiska. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia wśród seniorów.
Umożliwienie i ułatwienie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki. Nauka języków obcych i informatyki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.