• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomóż Mi Być"
    KRS 0000284234

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Naszym celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków dla ich adaptacji do środowiska oraz prowadzenie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przysusze. Udzielanie pomocy rodzinom naszych podopiecznych.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.