• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "NASZ ŚWIAT"
    KRS 0000284607

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana integracja społeczna przez: opiekę nad dzieckiem, ochronę i promocję zdrowia, działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjno-rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, upowszechnianie nauczania Jana Pawła II, promocję i organizację wolontariatu, współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.