• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
    KRS 0000284625

Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych została powołana w celu podejmowania i wspierania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych powstała w lipcu 2007. Zakres kluczowych działań:
- Wydawnictwo oraz propagowanie książek poruszających ważne i trudne problemy społeczne;
- Publikowanie i promocja książek dla dzieci z wartościową treścią, edukujących w mądry a zarazem prosty sposób i wnoszących w świat dziecka uczucia i wartości życiowe, które są ważne dla jego prawidłowego rozwoju;
- Edukacja i pomoc rodzicom w sytuacjach kryzysowych obejmująca warsztaty, porady, spotkania mediacyjne;
- Aktywizowanie ludzi do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska;
- Rozwijanie przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej;
- Działania w zakresie marketingu społecznego i pomoc w tym zakresie innym organizacjom pozarządowym;
- Wspieranie oraz propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji, jako metody rozwiązywania sporów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.