• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek "Razem"
    KRS 0000284727

Celem działania jest udzielanie wsparcia psychicznego i fizycznego kobietom chorym na raka piersi.
Pomoc w znalezieniu motywacji powrotu do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
Stworzenie warunków decydujących uzyskanie optymalnej sprawności psychicznej i fizycznych.
Prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, rehabilitantów, psychologów. Udzielanie wsparcia psychologicznego w walce ze stresem.
Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.