• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie "Razem"
    KRS 0000284863

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową. Organizujemy wyjazdy rekreacyjno-sportowe, wycieczki, zajęcia kulturowe, warsztaty wakacyjne, grupy wsparcia dla rodziców, przeglądy artystyczne, zajęcia terapeutyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.