• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja S.O.S. dla Zwierząt
    KRS 0000285182

Fundacja została powołana w celu ochrony zwierząt, w szczególności poprzez:
1. Opiekę nad zwierzętami porzuconymi, bezdomnymi i potrzebującymi pomocy.
2. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
3. Powszechną edukację ekologiczną, szczególnie ukierunkowaną na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
4. Działania na rzecz ochrony gatunków dziko żyjących.
5. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt.
6. Prowadzenia

Prowadzone działania:
Jesteśmy organizacją młodą, sporo energii musimy więc wydatkować na samoorganizację.
Aktualnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z władzami gminy Dąbrowa Górnicza w sprawie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt, szeroko zakrojonej akcji sterylizacji kotów wolno żyjących, przystąpienia gminy do akcji chipowania psów.
Rozmawiamy z władzami Sosnowca o przejęciu w administrację miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, gdyż jako osoby znające się na opiece nad zwierzętami lepiej niż urzędnicy potrafimy spożytkować wydatkowane na ten cel przez miasto pieniądze. Staramy się zachęcić władze Sosnowca do sfinansowania akcji sterylizacji wolno żyjących kotów oraz do chipowania psów.
Prowadzimy wśród mieszkańców obydwu gmin akcję edukacyjną mającą na celu uświadomienie, że zwierzę czuje i cierpi, a sterylizacja nie jest okaleczaniem, lecz zapobieganiem mnożeniu niechcianych zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.