• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Marcinek na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
    KRS 0000285218

Misja
Fundacja została powołana w celu pomocy dzieciom niepełnosprawnym w szczególności dzieciom z wodogłowiem lub przepukliną oponowo-rdzeniową. Realizacja tej pomocy odbywa się głównie poprzez gromadzenie i wydatkowanie środków na leczenie, rehabilitację, edukację oraz pomoc finansową w wychowaniu w/w dzieci.

Prowadzone działania
Obecnie współpracujemy z podmiotami, które zajmują się przede wszystkim codzienną, ciągłą rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych. Naszym celem jest gromadzenie środków, które zapewnią dzieciom właśnie systematyczną, codzienną, indywidualną opiekę ze strony wyspecjalizowanych osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.