• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim
    KRS 0000285348

Jesteśmy dla dzieci i ich rodzin. Naszym nadrzędnym celem jest wykrywanie i rozwijanie talentów dzieci. Organizujemy zajęcia umożliwiające dzieciom rozwijanie ich uzdolnień artystycznych w pracowniach plastycznych, grafiki warsztatowej, ceramiki i rzeźby, modelarstwa okrętowego i rakietowego, teatralnych, choreograficznych, muzycznych i żeglarskich . Przygotowujemy młodzież do podjęcia studiów na kierunkach plastycznych, na architekturze, wydziałach aktorskich, choreograficznych itp. Prowadzimy też edukację morską. Jesteśmy też organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Dozwolone do lat 19", Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Kominkalia" i Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Barwy Jesieni".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.