• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dzieciom Pomagaj
    KRS 0000285433

Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza powstało w 2012 r. w miejscowości Wolica pod Kaliszem, jest to Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, który jest niepubliczną specjalistyczną placówką oświatową. Do ośrodka uczęszcza ok. 60 uczniów, w rożnym wieku, którzy borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (intelektualną, sprzężoną czy autyzmem).

 

W placówkach fundacji podopieczni rozwijają się intelektualnie a także ruchowo. Dzięki codziennej pracy uczniowie stają się bardziej samodzielni w życiu codziennym i lepiej sobie radzą w komunikowaniu. Fundacja dzieciom Pomagaj zajmuje się rehabilitacją osób z Kalisza oraz sąsiednich powiatów. Posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem zajęć, są to: nauczyciele, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi i personel pomocniczy, którzy przygotowani są do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie z współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi. Pracownicy fundacji wspierają nie tylko dzieci, udzielają także konsultacji i porad rodzicom uczniów.

Inicjatorem utworzenia a także inwestorem niepublicznego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego dla dzieci w Wolicy  jest Fundacja Dzieciom Pomagaj.Fundacja Dzieciom POMAGAJ  (nr KRS 0000285433) powstała w 2007 roku. Głównym celem Fundacji jest pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Fundacja dzieciom „Pomagaj” to jedna z prężniej działających organizacji dobroczynnych w regionie.Adres Fundacji to: ul. Radosna 1, Wolica, 62-872 Godziesze Małe. Powstanie Fundacji i Centrum wiąże się z historią rodziców niepełnosprawnego dziecka.

Państwo Nowakowie w 2005 roku zostali szczęśliwymi rodzicami  - urodził się im syn. Po pewnym czasie  okazało się,  że chłopczyk będzie dzieckiem niepełnosprawnym, a więc wymagającym szczególnej  opieki. Jego rodzice poszukiwali specjalistów, aby  zapewnić dziecku profesjonalną, systematyczną rehabilitację i terapię. Rzeczywistość okazała się bolesna  dla rodziców, gdyż dostępność  ośrodków i specjalistów w tym zakresie jest niewystarczająca.

Dlatego  Państwo Nowakowie postanowili sami pomóc sobie i innym rodzinom, którzy znajdują się  w podobnej sytuacji. W 2007 roku utworzyli Fundację Dzieciom Pomagaj, która zbierała fundusze pomocowe. Wkrótce też powstał pomysł stworzenia powszechnie dostępnego ośrodka edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, zatrudniającego najlepszych specjalistów i zapewniającego fachową opiekę.

Ośrodek zbudowano i przygotowano na przyjęcie podopiecznych w ciągu zaledwie 12 miesięcy. We wrześniu 2012  roku niepubliczne Centrum Edukacyjno- Rehabilitacyjne ,,Tęcza'" w Wolicy pod Kaliszem przyjęło pierwszych uczniów. Był to wielki sukces  Fundacji Dzieciom POMAGAJ oraz dobroczyńców, którzy w odpowiedzi na jej apel, przekazywali na rzecz ośrodka 1 % podatku. Fundusze zgromadzone przez fundację pozwoliły na wybudowanie i wyposażenie, kosztem ponad 6 mln zł, nowoczesnego obiektu na rozległej działce w otoczeniu lasów.

Obowiązek szkolny mogą tu realizować uczniowie w wieku od 3-35 lat. Zajęcia prowadzone są w formie zespołowej w oddziale przedszkolnym, zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, zespołach edukacyjno-terapeutycznych oraz w formie indywidualnej w domu ucznia.

Ośrodek położony jest w pięknej okolicy wśród łąk i lasów na działce  o powierzchni 1,5 ha. Nowy budynek posiada  nowoczesne wyposażenie,  własną kuchnię i jadalnię. W budynku mieści się 10 sal dydaktycznych, sala rehabilitacyjna, sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, sala zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wiele gabinetów  takich jak: psychologa, pedagoga, lekarski, dogoterapii, arteterapii.

Jako główny cel ośrodek zakłada przygotowanie uczniów do maksymalnej niezależności w zakresie samoobsługi i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych m in. nauka samodzielnego jedzenia, ubieranie; rozwój psychoruchowy; rozwijanie różnych sposobów komunikowania się.

Ośrodek pracuje 8 godzin dziennie. Podopieczni mają zapewniony pobyt co najmniej 6 godzin dziennie. Powierzenie dziecka na kilka godzin dziennie  opiece ośrodka, pozwala rodzicom na powrót do aktywności zawodowej oraz na odpoczynek. Pobyt w placówce jest nieodpłatny. Zapewniony jest też bezpłatny transport podopiecznych (od 5 roku życia). Jest tez możliwość bezpośredniego dojazdu z Kalisza komunikacją miejską.

Ośrodek oferuje bogatą gamę dodatkowych zajęć indywidualnych. Sprzęt i pomoce edukacyjne są na najwyższym poziomie. Z dodatkowej rehabilitacji mogą korzystać podopieczni z nauczaniem indywidualnym w domu. Organizowane są także liczne spotkania integracyjne i okolicznościowe dla rodzin. Zapewniana jest pomoc psychologiczna i prawna dla rodziców/opiekunów  uczniów.

Dzieci trafiają do CER ,,Tęcza" na podstawie wniosków rodziców. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez  Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną  oraz zgodę dyrektora szkoły obwodowej na realizację obowiązku szkolnego w tymże ośrodku.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.