• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dla Was
    KRS 0000286073

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków wspomagających wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych, dbanie o ich aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym, pomoc ich rodzinom. Nasze działania skierowane są do głównie do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Organizujemy cykliczne zajęcia popołudniowe, Punkt Konsultacyjny, konkursy, wycieczki, festyny, różne formy wypoczynku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.