• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich "Szansa"
    KRS 0000286085

Misja
Aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Prowadzone działania
Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.