• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i ich Bliskich przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu
    KRS 0000286267

Misja
- Wszechstronna pomoc uczniom i ich rodzinom jak i absolwentom szkoły,
- szeroko pojęta idea integracji środowiska osób niepełnosprawnych,
- organizacja zajęć, wyjazdów, itp.,
- działalność charytatywna.

Prowadzone działania
Działalność statutowa dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i ich bliskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.