• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem
    KRS 0000286509

Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem stworzyła plan pomocy rodzinom dotkniętym autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Najważniejsze cele, do których dążymy to:
- Poprawa stanu wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych wśród osób profesjonalnie zajmujących się dziećmi: lekarzy rodzinnych, pediatrów i lekarzy innych specjalności, psychologów, pedagogów - poprzez organizowanie szkoleń, pogadanek, konferencji, wydawanie broszur informacyjnych.
- Poprawa stanu wiedzy na temat rozwoju dziecka wśród rodziców i opiekunów - przez wydawanie i rozpowszechnianie broszur informacyjnych.
- Pomoc rodzinom dotkniętym autyzmem - przez ułatwienie im pracy z dzieckiem, stworzenie warunków i możliwości prowadzenia wielokierunkowej terapii, udostępnianie pomocy terapeutycznych i edukacyjnych, rekrutację wolontariuszy.
- Wspieranie i stworzenie warunków do samopomocy rodzicom i opiekunom dzieci autystycznych - poprzez utworzenie ”klubu rodziców”, gdzie będą mieli możliwość zdobycia wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń, ale też poznania ”bratniej duszy” i odprężenia się podczas gdy ich dzieci będą integrować się i zdobywać przyjaciół pod opieką doświadczonych terapeutów.

Prowadzone działania:

1. ”Przyjaciel potrzebny od zaraz” - ten projekt ruszy gdy tylko znajdziemy siedzibę. Będzie to grupa wsparcia dla rodziców oparta na zasadach samopomocy. Zamierzamy spotykać się we własnym gronie, co tydzień lub w miarę potrzeby, aby wymieniać się doświadczeniami i informacjami ale też aby odpocząć i zrelaksować się.
W tym czasie nasze dzieci, zarówno autystyczne jak i zdrowe, będą się integrować i bawić pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych opiekunek.

2. Działania szkoleniowe, popularyzujące wiedzę o autyzmie wśród osób, od których rodzice mają prawo oczekiwać wsparcia - przede wszystkim wśród lekarzy.
Zamierzamy przeprowadzić cykl krótkich szkoleń dla pediatrów praktykujących w lecznictwie otwartym oraz dla lekarzy rodzinnych. Przede wszystkim przybliżymy im tzw. ”sygnały ostrzegawcze” mogące świadczyć o tym, że dziecko ma zaburzenie rozwoju należące do spektrum autyzmu.

3. Naszym dalekosiężnym planem jest stworzenie ośrodka, w którym możliwe będzie przeprowadzanie zajęć rehabilitacyjno-edukacyjnych z dziećmi.
Bardzo wiele rodzin boryka się bowiem z brakiem miejsca i potrzebnych pomocy do tego typu zajęć. Wielu rodziców rezygnuje z zajęć terapeutycznych z powodu konieczności uciążliwych dojazdów w różne rejony miasta. Naszą ambicją jest by wszystkie rodzaje terapii były dostępne w jednym miejscu i by były połączone w bloki dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.