• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. o. Dominika Kiescha
    KRS 0000286552

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ubogich społeczeństw krajów misyjnych, Afryki i Ameryki Południowej, poprzez wspieranie posługi misjonarzy franciszkańskich Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu.

Do zadań Stowarzyszenia realizowanych za pośrednictwem misjonarzy franciszkańskich Prowincji św. Jadwigi pracujących w Afryce i Ameryce Południowej, należy:
a) działanie na rzecz edukacji dzieci, wspieranie finansowe najuboższych uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
b) działanie na rzecz edukacji młodzieży, wspieranie finansowe najuboższych uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
c) ochrona i promocja zdrowia, w szczególności pomoc chorym na AIDS,
d) prowadzenie projektów na rzecz ubogich, działalność charytatywna, wspieranie budowy domów misyjnych, magazynów zbożowych, sal spotkań dla młodzieży, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
e) ochrona i promocja praw kobiet.

Do zadań Stowarzyszenia należy również upowszechnianie wiedzy o krajach misyjnych, o ich kulturze, aktualnych problemach i ich przyczynach, wzajemne poznawanie, zrozumienie, zbliżenie odległych od siebie kultur, nawiązywanie osobistych więzi między ludźmi, troska o rozwój idei misyjnej w kraju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.