• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polska Fundacja Wspierania Chorych na Fenyloketonurię, Mukowiscydozę i Inne Choroby Metaboliczne Jaś i Małgosia
    KRS 0000286932

Misja
1. Pomoc finansowa dla podopiecznych.
2. Zapewnienie pełnego dostępu do niezbędnych leków, preparatów i innych artykułów w ramach "Programu Dostaw Bezpośrednich"
3. Pomoc edukacyjna. Monitorowanie najnowszych osiągnięć medycyny w interesujących nas obszarach.
4. Pomoc informacyjna.
5. Pomoc zindywidualizowana.
6. Turnusy rehabilitacyjna.
7. Pomoc prawna współpracującego prawnika.
8. Integracja środowiska rodzin z chorobami metabolicznymi.

Prowadzone działania
1. Pomoc finansowa, edukacyjna, informacyjna. Program Dostaw Bezpośrednich - bezpłatna dostawa niezbędnych artykułów i preparatów. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych.
2. Podopieczni:
a. rodziny chorych na fenyloketonurię (PKU)
b. rodziny chorych na mukowiscydozę
c. rodziny chorych na inne choroby metaboliczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.