• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym "Jedni Drugim"
    KRS 0000287052

1 % podatku.....i tak łatwo pomóc Jedni Drugim...
podarować spokój, godność, chwilę życia…

Głównym, szeroko pojętym celem działalności Fundacji jest niesienie pomocy tym, których stan zdrowia nie pozwala na pełnienie funkcji i ról społecznych, a także często podstawowych funkcji życiowych oraz wsparcia dla osób opiekujących się chorymi, najbliższych i personelu medycznego.

Misją Fundacji "Jedni drugim" jest umożliwienie sprawowania opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w ich domach, aby mogli spędzić najtrudniejsze, często ostanie chwile wśród najbliższych. Niesiemy ulgę w cierpieniu, pomagamy zapewnić komfort funkcjonowania mimo znacznych ograniczeń wynikających z poważnych, często śmiertelnych schorzeń. Finansujemy zakup sprzętu medycznego umożliwiającego leczenie domowe - respiratory, koncentratory tlenu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.