• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie REKS w Kołobrzegu
    KRS 0000287972

Nagłaśnianie w mediach potrzeb i problemów schroniska, propagowanie
adopcji zwierząt schroniskowych,
poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w kołobrzeskim
schronisku,
poprawę stanu opieki nad zwierzętami w schronisku,
unowocześnianie kołobrzeskiego schroniska dla zwierząt,
dążenie do budowy nowego schroniska o lepszych standardach,
zwiększenie ilości adopcji zwierząt schroniskowych,
kształtowanie w społeczeństwie postaw humanitarnego traktowania zwierząt.
stworzenie grupy wolontariuszy, którzy będą w praktyczny sposób wspomagać
personel schroniska przy codziennej obsłudze zwierząt,
zabieganie o sponsorów i środki finansowe na bieżące utrzymanie schroniska
a także naprawy, remonty i modernizację jego obiektów i wyposażenia,
stworzenie nowych, niezbędnych pomieszczeń dla zwierząt (nowe boksy
dla psów, kociarnia),
współpracę z władzami miasta i powiatu w zakresie informowania o sytuacji
schroniska, jego bieżących potrzebach i problemach; dążenie do szukania
wspólnych rozwiązań.
organizowanie zbiórek karmy i innych akcesoriów potrzebnych w schronisku,
współpracę ze szkołami położonymi na terenie miasta i powiatu,
organizowanie dni otwartych w schronisku i spacerów z psami.
Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.