• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wrocławskie Hospicjum Dla Dzieci
    KRS 0000287982

Celem Fundacji jest nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami. Działalność prowadzi na obszarze Wrocławia i okolic w promieniu 100 km.

 

Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. Wrocławskie Hospicjum dla dzieci skupia się na całościowej ocenie stanu chorego oraz ustaleniu indywidualnego planu leczenia i opieki. Stara się podnieść jakości życia dziecka i wspiera ich rodziny. Działania fundacji obejmują: leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opieki w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej  jest poprawienie jakości życia. W przypadkach prenatalnej diagnozy ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, opieka paliatywna nad rodziną rozpoczyna się przed urodzeniem dziecka. Hospicjum dla dzieci nieodpłatnie rozwija i wprowadza model domowej opieki paliatywnej.
Wspiera także rodziny dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy umarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.

Siedzibą hospicjum jest  Wrocław, jednakże terenem jego działania jest cały Dolny Śląsk. Dzieci są w swoich domach, z rodziną, w znajomym i bliskim otoczeniu. To do nich jeżdżą lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i wolontariusze. Wrocław to dla hospicjum miejsce dowodzenia.

Pod opieką hospicjum  są dzieci przewlekle i nieuleczalnie chore. Większość chorób ma podłoże neurologiczne lub genetyczne. Pomocy wymagają też  dzieci po zakończonym leczeniu onkologicznym i te, które uległy nieszczęśliwym wypadkom. Potrzebna jest przy nich obecność zawsze wtedy, gdy wymagają opieki, gdy trzeba uśmierzyć ból lub kontrolować właściwe działanie osłabionego organizmu. Ale tak naprawdę pacjentem jest nie tylko dziecko, lecz cała jego rodzina, która również potrzebuje stałej opieki lekarza lub psychologa. Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, zajrzyj do działu Jak działamy.

Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” powstała w 2007 w celu pozyskiwania środków na działalność hospicjum. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Pozwala to na pozyskiwanie przez nią 1% podatku, który podatnicy przekazują wybranej organizacji w ramach rozliczenia rocznego PIT (KRS Organizacji 0000287982). Wpływy z 1% podatku to istotna część budżetu, są bardzo ważne dla jej działania. To właśnie przekazany Fundacji 1% podatku pozwala kupować bardzo drogi sprzęt, który udostępniany jest nie tylko pacjentom hospicjum, ale i wielu innym chorym dzieciom, pozwala częściej odwiedzać chorych pacjentów. Ale 1% podatku to tylko jeden z wielu możliwych sposobów pomocy. Oprócz środków z 1% podatku istnieje jeszcze wiele innych sposobów pomocy, nie tylko materialnej.

W 2014 roku podpisana została umowa dotacyjna z Gminą Wrocław o nr H/DZ/1/2014. Środki pozyskane z budżetu Gminy Wrocław w wysokości 70 000 zł stworzyły możliwość zakupu drobnego sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, materiałów medycznych, odżywek, które poprzez dodatkowe odżywianie wpływają na skuteczność rehabilitacji oraz skutecznie opłacać samą rehabilitację dla dzieci będących pod opieką Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Również w 2014 roku Fundacja Polska Miedź w Lubinie zobowiązała się przekazać na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci darowiznę w kwocie do wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego, materiałów medycznych oraz leków na potrzeby nieuleczalnie i przewlekle chorych z terenu woj. dolnośląskiego, będących pod opieką Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

 Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.