• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie OLIGOS
    KRS 0000288002

Prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych Każdego roku piszemy kilka projektów na działania mające na celu integrację osób z niepełnosprawnością ze społecznością lokalna, na wspaniałe wycieczki do miejsc ogólnie przyjętych za niedostępne dla wózkowiczów i osób z problemami samodzielnego poruszania się. Jesteśmy inicjatorem ogólnomiejskiej imprezy "Rybnickiej Gali Wolontariatu" Dążymy do powołania Pogotowia Sytuacyjnego oraz Rybnickiego Centrum Asystentury osób z niepełnosprawnością.
Jesteśmy organizacją posiadającą Certyfikat Organizacja przyjazna wolontariuszom.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.