• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Żoliborskie Stowarzyszenie "Dom Rodzina Człowiek"
    KRS 0000288087

Prowadzone działania
Stowarzyszenie niesie pomoc osobom poszkodowanym przez los, chorym. O pomoc do organizacji może zwrócić się każda potrzebująca osoba. Stowarzyszenie zakupiło wózek inwalidzki dla jednej ze swoich podopiecznych oraz pomogło w uruchomieniu podjazdu, aktualnie uruchamia pomoc dla następnej osoby, która będzie polegała na zakupie sprzętu medycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.