• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej "Teraz Muzyka"
    KRS 0000288285

Cele fundacji:
- propagowanie muzyki we wszelkich jej przejawach i umożliwienie dostępu do niej całemu społeczeństwu,
- udostępnianie różnych form edukacji muzycznej osobom, które dostęp do tradycyjnych form tej edukacji mają utrudniony.

Nasze działania:
- organizowanie: koncertów, konkursów, festiwali, kursów i warsztatów muzycznych oraz różnych form nauczania muzyki,
- wyszukiwanie i promowanie talentów muzycznych,
- wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych służących popularyzacji muzyki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.