• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym "Szara Przystań"
    KRS 0000288303

Podstawowym celem działalności statutowej Fundacji jest:
- ochrona zwierząt i ich praw;
- leczenie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, pokrzywdzonymi lub porzuconymi;
- prowadzenie domów zastępczych dla porzuconych zwierząt, adopcje;
- ograniczanie populacji zwierząt bezpańskich poprzez program sterylizacji i kastracji;
- propagowanie właściwego stosunku do zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.