• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju "Patria"
    KRS 0000288450

Celem Fundacji jest organizowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz rozwoju w dziedzinach:
1. ochrony środowiska,
2. ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
3. działalności naukowo - technicznej,
4. działalności kulturalnej, oświatowej i edukacyjnej,
5. w zakresie kultury fizycznej i sportu,
6. ochrona dziedzictwa narodowościowego, tradycji niepodległościowej i solidarnościowej,
7. wspieranie procesów decentralizacji państwa i rozwoju samorządności lokalnej,
8. upowszechnianie zasad etycznych i moralnych w polityce i działalności publicznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.