• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR
    KRS 0000288792

Prowadzone działania
Naszym celem jest pomoc sakramentalnym małżeństwom przeżywającym kryzys. Pomagamy powstającym (na bazie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR) Ogniskom Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR. Wspieramy rozwój Ruchu Wiernych Serc oraz propagujemy warsztaty rozwoju duchowego "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia" i innych dzieł WTM SYCHAR np. rekolekcji. Wspomagamy prowadzenie stron internetowych WTM SYCHAR:
www.sychar.org
www.kryzys.org
www.rws.sychar.org
www.12krokow.sychar.org
www.stowarzyszenie.sychar.org

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.