• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łaszczowieckie Stowarzyszenie Oświatowe
    KRS 0000288831

Naszym celem jest bezpłatna działalność statutowa poprzez: promowanie uzdolnień dzieci i młodzieży, organizację koncertów, występów, wernisaży, festiwali, przeglądów, konkursów etc.; objęcie opieką stypendialną uczniów szczególnie uzdolnionych; wspieranie dzieci i młodzieży w nagłych zdarzeniach losowych (zachorowania etc.); organizację nauki pływania, wypoczynku letniego i zimowego, zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych wspierających rozwój zainteresowań uczniów oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.