• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Stanowice
    KRS 0000288875

Prowadzone działania
Organizacja prowadzi działaność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
- Organizowane jest cyklicznie akcja letnia (wypoczynek dla dzieci), choinka dla potrzebujących, śniadanie wielkanocne.
- Aktualnie organizacja podejmuje starania na rzecz utworzenia kawiarenki internetowej w naszej miejscowości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.