• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej"
    KRS 0000289067

Misja
Stowarzyszenie działa w kierunku rozpowszechniania wiedzy psychoanalitycznej na terenie Polski, formowanie członków jako analityków lacanowskich, organizowania spotkań szkoleniowych i konferencji naukowych, tłumaczenia tekstów lacanowskich i wydawania czasopisma "Psychoanaliza".

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi działania szkoleniowe wobec członków oraz popularyzatorskie wobec lekarzy, studentów, psychoterapeutów odrębnych opcji i innych zainteresowanych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.