• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni
    KRS 0000289111

Misja
Działalność na rzecz dzieci i młodzież oraz wszystkich mieszkańców miejscowości Rakowni.

Prowadzone działania
Wykonanie i ustawienie tablicy z planem miejscowości i tablicy informacyjnej. Organizacja klubo-świetlicy z dostępem do internetu, jako miejsca nauki, rozwoju zainteresowań i integracji mieszkańców i międzypokoleniowej. Budowa placu zabaw, prowadzenie ogniska przedszkolnego, prowadzenie wiosenno letnich zajęć sportowych, turnieje sportowe,. Nasza działalność jest skierowana do dzieci i młodzieży oraz mieszkańców terenów wiejskich naszej gminy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.