• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dr Lucy
    KRS 0000289538

Misja:
Wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc bezdomnym i skrzywdzonym zwierzętom.
Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym.
Działalność adopcyjna.
Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz walka ze zjawiskiem bezdomności zwierząt.
Realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt domowych bez uprawnień hodowlanych.
Organizowanie edukacji prozwierzęcej. Budowanie społecznej świadomości o prawach zwierząt.

Prowadzone działania:
Fundacja Dr Lucy pomaga porzuconym, chorym psom rasy owczarek szkocki collie, zapewniając im bezpieczne schronienie i najlepszą opiekę do czasu znalezienia nowego, odpowiedzialnego domu.
Fundacja prowadzi też schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Od czasu przejęcia schroniska trwają w nim prace remontowe i modernizacyjne, które mają zapewnić zwierzętom godne warunki. Wyremontowaliśmy kojce i budynek razem z ambulatorium, kociarnię. Zwierzęta w schronisku każdego dnia wyprowadzane są na spacery, są socjalizowane i przygotowywane do życia w domu. Mają także zapewnioną opiekę medyczną, pomoc behawiorysty i całodobowe towarzystwo ludzi.
Przeprowadzamy interwencje.
Fundacja prowadzi też akcje propagujące adopcje bezdomnych zwierząt, kastrację zwierząt niehodowlanych, angażuje w pomoc dzieci i młodzież z gminnych szkół i uczy odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi.

W planach:
- budowa hospicjum dla starszych, schorowanych, porzuconych zwierząt
- budowa cmentarza dla zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.