• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Masz Szansę Żyć" imienia Andrzeja Olaka przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Częstochowie
    KRS 0000289674

Prowadzone działania:
Niesienie pomocy i wspieranie osób, które ze względu na niepełnosprawność,chorobę czy inne zdarzenie losowe, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności uczniów, absolwentów i byłych pracowników Zespołu Szkół im.C.K. Norwida w Częstochowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.