• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Cultura Animi
    KRS 0000289734

Misja
1. Krzewienie kultury artystycznej w społeczeństwie oraz propagowanie jej,
2. Promocja muzyki i jej wykonawców oraz wspieranie wydarzeń artystycznych,
3. Upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji artystycznej oraz jej wspieranie,
4. Promowanie oraz wspieranie uzdolnionej i utalentowanej artystycznie młodzieży,
5. Upowszechnianie i popularyzacja muzyki sakralnej,
6. Budowa, naprawa i konserwacja oraz rekonstrukcja instrumentów w obiektach sakralnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.