• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie"
    KRS 0000289744

Głównym polem działania Stowarzyszenia jest organizacja rozgrywek piłkarskich dla mieszkańców miasta Legionowo oraz powiatu legionowskiego. Współpracujemy w tym zakresie z MOSIR-em Legionowo, Urzędem Miasta Legionowo oraz Starostwem Powiatowym w Legionowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.