• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy
    KRS 0000289820

Podstawowym celem stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój gminy Stare Juchy, a realizacja tego założenia będzie możliwa poprzez:
- działalność w środowiskach lokalnych, grupach społecznych,
- organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, warsztatów, koncertów oraz innych imprez kameralnych i środowiskowych,
- podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego,
- współpracę z innymi organizacjami o zbliżonych celach działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.