• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Ludziom "Jest Nadzieja"
    KRS 0000289829

Swoje cełe fundacja realizuje poprzez:
- systematyczną, bezpłatną pomoc prawnika,
- bezpłatną pomoc psychiatry i psychologa,
- fachowa pomoc w wychodzeniu z alkoholizmu, narkotyków i innych uzależnień,
- wspomaganie potrzebujących,
- prowadzenie obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- bezpłatne przedszkole,
- powadzenie nieodpłatnej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
- pomoc w nauce dzieciom i młodzieży,
- grupy zainteresowań i dokształcanie, też osób starszych.

Przyszłym celem Fundacji jest:
- prowadzenie domu opieki dla osób starszych, samotnych,
- kompleksowa rehabilitacja medyczna, zawodowa, społeczna, między innymi w formie specjalistycznych poradni, ośrodków, gabinetów zabiegowych i rehabilitacyjnych,
- tworzenie funduszy celowych, w tym funduszy stypendialnych i pomocowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.