• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca "Cor Infantis"
    KRS 0000290273

Misja:
- Wspieranie budowy i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej służący ratowaniu życia dzieci z wrodzonymi wadami serca
- organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego
- organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych w placówkach polskich lub zagranicznych
- podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi kardiochirurgii dziecięcej
- współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz pomocy chorym dzieciom
- działalność edukacyjna.

Prowadzone działania:
Fundacja prowadzi działalność na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca oraz ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.