• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Elbląskie Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie Ich Rodzinom i Opiekunom "Pro-Familia"
    KRS 0000290314

Misja
Celem Stowarzyszenia jest świadczenie różnorodnych form samopomocy dla osób chorych psychicznie ich rodzin i opiekunów, promocja i ochrona zdrowia psyczicznego, promocja zatrudnienia, profilaktyka uzależnień, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, szkoleniowej itp.

Prowadzone działania
Działa Grupa Wsparcia Rodzin, Grupa Samopomocowa, spotkania popołudniowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.