• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"
    KRS 0000290351

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz wspieranie ich reintegracji poprzez prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym i innych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.