• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Serdecznej Troski na rzecz Osób Przewlekle Chorych i w Podeszłym Wieku
    KRS 0000290941

Prowadzone działania
Szeroko pojęta pomoc osobom starszym przewlekle chorym, działania na rzecz poprawy ich aktywności życiowej. Opieka pielęgnacyjna w domu chorego, który nie może poruszać się o własnych siłach, pozyskiwanie różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.