• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie
    KRS 0000291210

Misja:
1. Uznanie zrównoważonego rozwoju jako polityki społeczno-gospodarczej państwa.
2. Ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego.
3. Ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
4. Kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem, a rozwojem cywilizacji.
Powszechna edukacja ekologiczna.

Prowadzone działania:
Edukacja dla wszystkich grup wiekowych (od przedszkolaków do emerytów i rencistów)i społecznych.

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie działa już od dwunastu lat. Organizuje imprezy cykliczne:
1. Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne.
2. Forum Ekologiczne.
3. Rajdy rowerowe i piesze.
4. Cotygodniowe audycje radiowe z konkursami.
5. Europejski Dzień bez Samochodu.
6. Kampania na rzecz odzysku opakowań wtórnych EKOLIDER.
7. Sprzątanie Świata, grabienie liści kasztanowca, sadzenie drzew.
8. Dni Ochrony Przyrody.
9. Prośrodowiskowa edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej.
10. Publikacje.
11. Program przyjaznej dla środowiska konsumpcji w tym rozdawanie toreb wielokrotnego użycia.
12. Kampania "Gniezno - miasto przyjazne dla rowerów".

Oprócz w/w imprez Klub podejmuje działania interwencyjne, promuje zachowania prośrodowiskowe wśród społeczności lokalnej na antenie radiowej i telewizyjnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.