• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Otwarte Serca"
    KRS 0000291366

Staramy się o przydział własnego lokalu i zamierzamy zatrudnić 4-5 osób na 1/2 etatu, aby przez 4-5 dni pracować z dziećmi w godz. 15-19, mogąc jednocześnie zapewnić im 2 posiłki.

Od 2011 roku możemy uzyskiwać 1% podatku. Kwotę, którą zbierzemy mamy zamiar przeznaczyć miedzy innymi właśnie na wymieniony wyżej cel.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.