• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Traditio Europae"
    KRS 0000291792

Działalność Fundacji koncentruje się obecnie wokół projektów popularyzujących dziedzictwo grecko-rzymskiego antyku wśród młodzieży ponadpodstawowej (wśród naszych stałych projektów znajdują się: Liga starożytnicza organizowana od 2007 r. przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Stary Toruń oczami młodych, konkurs adresowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z Torunia organizowany przy współpracy Gminy Miasta Toruń. Prowadzimy również działalność warsztatową (warsztaty retoryczne czy numizmatyczne skierowane do osób z całej Polski; warsztaty mitologiczne skierowane do przedszkolaków) oraz wydawniczą. Wspieramy także działania zbieżne z naszymi celami statutowymi podejmowane przez osoby czy ośrodki z całej Polski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.