• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych "Cztery Łapy"
    KRS 0000291970

Naszym celem jest::
1. Ochrona zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom, szczególnie jej potrzebującym- przebywających w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, pozostających czyjąś własnością lecz traktowanych w sposób niehumanitarny, bezdomnym, chorym potrzebującym pomocy,
2. Uświadamianie lokalnych społeczności o prawach zwierząt, propagowanie odpowiedzialności za byt zwierząt udomowionych, przeciwdziałanie formom okrucieństwa wobec zwierząt;
3. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działania na rzecz środowiska lokalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.