• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nie Dzieli Nas Nic"
    KRS 0000292013

Misja
Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa specjalnego, wszechstronna pomoc osobom upośledzonym umysłowo, ich rodzinom i opiekunom, promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie izolacji społecznej

Prowadzone działania
Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, propagowanie działalności sportowo- rekreacyjnej, organizacja wycieczek, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, opłacanie zajęć na basenie, wspieranie działań, imprez organizowanych w SOSW w Leżajsku, pomoc rzeczowa osobom niepełnosprawnym( zakup ubrań, leków).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.