• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół SP 6 i Świetlicy Środowiskowej
    KRS 0000292412

Misja
Pomoc dzieciom z północnych rejonów miasta, głównie z Dębowej Góry.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie pomaga dzieciom ubogim, wywodzącym się z rodzin zagrożonych patologią społeczną, na ogół niepracujących, często nadużywających alkoholu i przemocy. Pomagamy dzieciom w nauce, wspomagamy w trudnych, życiowych sytuacjach, pokazujemy, że i one mogą żyć godniej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.