• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Edukacja w Europie"
    KRS 0000292518

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja edukacyjna dzieci, młodzieży, dorosłych w tym niepełnosprawnych zwiększająca ich udział w życiu społecznym i zawodowym. Kontakty edukacyjne w Europie. Promowanie tematyki regionu, edukacja morska dzieci, młodzieży, dorosłych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.