• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie dla Boronowa
    KRS 0000292559

Prowadzone działania
Stowarzyszenie dla Boronowa postawiło przed sobą bardzo szczytne cele i zadania mające zintegrować społeczność lokalną, aktywować ją i dowartościować. Chce rozwijać poczucie przywiązania lokalnego oraz narodowego, a także przygotować do życia w zjednoczonej Europie. Wśród zainteresowań stowarzyszenia jest również działalność charytatywna, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ważnym elementem działalności jest promowanie i prezentowanie gminy. Są to tylko niektóre cele i zadania stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.