• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na rzecz Pomocy Szkołom "Olimpia"
    KRS 0000292969

Misja:
1. Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
2. Promowanie zdrowego stylu życia.
3. Zapobieganie skutkom wychowywania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych.
4. Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
5. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi.
6. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych.
7. Rozwijanie idei wolontariatu.

Prowadzone działania:
Działania na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.