• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie
    KRS 0000293200

Misja
Podejmowanie działań na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym oraz tworzenia warunków do przestrzegania ich praw. Prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania
Utworzenie i prowadzenie Dziennego Centrum Aktywności, której terenem działania jest obszar trzech gmin. Organizowanie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego. Współpraca z Ogólnopolskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, ze szkołą podstawową, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz zakładami pracy w celu większej integracji i społecznego zaistnienia osób niepełnosprawnych. Gromadzenie funduszy na remont i adaptację budynku oraz remont sali gminastyczno-widowiskowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.